3.8.12

Tuinvlindertelling op 4 en 5 augustus

Op 4 en 5 augustus 2012 organiseert De Vlinderstichting voor de vierde keer de landelijke tuinvlindertelling (www.vlindermee.nl). In dat weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin.

Iedereen ziet wel eens vlinders in de tuin. Maar waarom zou je ze tellen? Door de vlinders in je tuin te tellen, kan je meten hoe het met de natuur in je omgeving gaat. En die cijfers zijn belangrijk, want dagvlinders reageren snel op het milieu en klimaatverandering. Vlinders zeggen iets over de toestand van hun omgeving. Daar waar veel vlinders voorkomen, gaat het goed met de natuur. De Vlinderstichting verzamelt al jarenlang gegevens over vlinders, zodat ze nog beter beschermd kunnen worden. Ook gegevens uit de bebouwde kom horen daarbij. Met de tuinvlindertelling probeert De Vlinderstichting zoveel mogelijk gegevens te verzamelen. Zodat ook onze tuinvlinders beter beschermd kunnen worden.

Het aantal vlinders deze zomer is tot nu toe angstig laag. Maar De Vlinderstichting kan pas stellig zijn nadat de gegevens van de tuinvlindertelling binnen zijn. Het kan ook nog meevallen. Misschien komen de vlinders dit jaar gewoon een paar weken later op gang. Na de telling weten we of het meevalt, of dat het een “rampjaar” is. Vorig jaar telden mensen in zo'n 1.600 tuinen ruim 5.000 vlinders. De kleine vos werd het meest geteld, gevolgd door het klein koolwitje en de atalanta. De tuinvlindertelling is een aanvulling op de gegevens die normaal al worden verzameld. Deelnemers worden tevens aangespoord om hun tuin ‘vlindervriendelijker’ in te richten. Dat kan bijvoorbeeld door het neerzetten van de juiste planten. Op www.vlindermee.nl staat een vlinderplanten top 50.

Veel mensen herkennen de dagpauwoog en citroenvlinder wel, maar als hulpmiddel voor het herkennen van vlinders biedt De Vlinderstichting op www.vlindermee.nl een gratis herkenningskaart aan. Daarmee zijn alle vlinders in de tuin te identificeren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten